Слова песни Björn Afzelius — Ikaros

När jag tänker tillbaka på min barndom
Ser jag skräckbilder tydligast av allt
Ja, de gånger de skrämde eller slog mig
Är de minnen som hårdast sitter fast
För som barn tar man kärleken för given;
Allting annat är mot ens natur
I den stund man tar steget ut i livet
Är man bara ett tillgivet djur

Ändå står snart de vuxna där och pekar
Ut den riktning de tycker man skall ta
Alla drömmar de själva har förvägrats
Vill de förverkliga genom sina barn
Är man lydig belönas man och hyllas
Revolterar man mister man allt
Ingen älskar ett barn som inte lyckas
Ingen älskar ett barn som är starkt

Men vem besitter förmågan att veta
Vad som ryms i en ny individ?
Och vem kan säg' till nån annan hur lyckan ser ut
Vem kan säg' vad nån annan vill bli?

Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån
Låt dina växter får leva där de trivs
Lås inte in dina plantor i ett drivhus
Låt de få slippa ett onaturligt liv
Låt den du älskar få pröva sina vingar
En dag så flyger din älskade rätt
Vill du bli respekterad av din avbild
Så får du visa din avbild respekt


Краткое описание песни

Песня «Икарус» от шведского музыканта Бьорна Афзелиуса рассказывает о детстве и взрослой жизни. В тексте песни автор говорит о том, как наши детские воспоминания могут быть сильными и травматичными, и о том, как взрослые пытаются навязывать свои мечты и ожидания своим детям. Автор призывает не пытаться сделать то, что не природно, и давать своим детям возможность расти и развиваться естественным образом. Он также говорит о том, что никто не может знать, что находится внутри другого человека, и что каждый должен определять свою собственную счастливую жизнь.


Текст песни добавил: Неизвестный