Слова песни Granitaz ft. Osve — Tu nelauk

Pigus pusryčiai, kava ant stalo.
Tavo puodelyje skęsta laimė, mano.
Jį tik trupinio ramybės prašo,
mano širdis toliau nesąmonės rašo
keista, tos mintys skamba kaip daina
kažkur ankščiau jau girdėjau ją
lyg tavo lūpuose, lyg savo sapnuose
užmerk akis, jaučiu kaip skęstu juose
kas išgelbės? kas sustabdys mane?
kai nugalėtojų nėra, abu finale
ir tas finalas, ne garbės paduoda
geriausiu atvėju lydės trumpa paguoda
iš kurio, kuriam? kuris to vertas
naktiniai klausimai kuris čia buvo kaltas
velniop, tu nieko nepakeisi
išlydėk mane, daugiau jau nebežaisiu

Tu nelauk, aš negrįšiu rytoj
Laikas bėgs, aš mirsiu tyloj
Toli nuo savo namų
Tu norėsi mirti kartu
Tu nelauk aš negrįšiu rytoj
Laikas bėgs, aš mirsiu tyloj
Toli nuo savo namų
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu

Labas rytas, lyg pareiga iš lupų,
Jos slepia tyla kurios tiek metų trūko
Barniai, pykčiai ir tūkstančiai klaidų
Kurias sukūriau aš, palaiminai tu
Kiek šventumo tame, kiek jo tavy
Kai kaltei užgulus pečius, tu jos negirdi
Čia į mano ausys apeliuoja kažkas
Atidaręs duris pamatau tai aš

Akys slepia laimę savy
Jos ieškot iškeliauju toli
Tavo laimė dega delne
Ji užges kai rasi mane

Tu nelauk, aš negrįšiu rytoj
Laikas bėgs, aš mirsiu tyloj
Toli nuo savo namų
Tu norėsi mirti kartu
Tu nelauk aš negrįšiu rytoj
Laikas bėgs, aš mirsiu tyloj
Toli nuo savo namų
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu
Tu norėsi mirti kartu


Краткое описание песни

This song is titled «Tu nelauk» by Granitaz ft. Osve. It is a heartfelt song in the Lithuanian language. The lyrics depict emotions and thoughts about love, longing, and the complexities of relationships. The singer expresses feelings of being trapped in their own thoughts and the desire to escape. The song explores themes of uncertainty, separation, and the longing to be together. The lyrics convey a sense of melancholy and introspection. Overall, «Tu nelauk» is a poignant song that captures the complexities of human emotions.


Текст песни добавил: Неизвестный